Waltmans Assurantiën B.V.
Bel de AOV-lijn
045-5642659
HomeArbeidsongeschiktheidsverzekeringZiektefonds, het nieuwe AOV alternatiefofferte
privacygratis webcamadviesgesprekDVD, privacy en dienstenwijzerAanvulling op Ziektefonds NL na 2 jaar

Privacy beleid

Ons privacybeleid
Waltmans Assurantiën BV verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze meldingen zijn opgenomen in het openbaar register op de website van het CBP. De meldingen staan vermeld onder openbare registers/ register meldingen /zoeken/ naam = Waltmans Assurantiën BV
Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Bij de aanvraag van een offerte, verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens.De door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor de afhandeling van uw aanvraag, relatiebeheer, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan fraudepreventie, statistische analyses en om u te informeren over andere relevante producten en diensten. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken? Meldt u dit dan schriftelijk bij Waltmans Assurantiën BV Landsruwe 1 6367 MC Voerendaal 
Uw rechten
Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door uw gegevens op te vragen bij Waltmans Assurantiën BV Landsruwe 1 6367 MC Voerendaal. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u ons vragen om deze te corrigeren of te verwijderen.
Meten website activiteiten
We houden op deze site met een aantal tools gegevens van uw bezoek bij. Dit ter verbetering van de site. We willen bijvoorbeeld graag weten hoe bezoekers op onze site surfen, welke informatie er gezocht wordt, wanneer bezoekers de website weer verlaten en hoe lang het bezoek geduurd heeft. De pakketten die op dit moment gegevens bijhouden zijn Google Analytics en Homestead.
Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.
Vragen
Indien u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich richten tot: 

Waltmans Assurantiën BV
Landsruwe 1
6367 MC Voerendaal
info@waltmansassurantien.nl
aov voor schilder en stukadooraov voor beroepen in de bouwTAF_AOV_bestekoop_consumentengeldgids
verplichte aov door opdrachtgeverpremieoverzicht aovwww.ziektefonds.nl